(1)
Pati, S. K. Gurumon Gurumayum, a New Genus and New Species of Freshwater Crab (Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Arunachal Pradesh, Northeastern India. EJT 2022, 847, 28–45.