González-Alvarado, A., & Vaz-de-Mello, F. Z. (2021). Taxonomic revision of the Deltohyboma Lane, 1946 gilli species group (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilum). European Journal of Taxonomy, 775(1), 86-106. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.775.1551