PATI, S. K. Gurumon gurumayum, a new genus and new species of freshwater crab (Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Arunachal Pradesh, northeastern India. European Journal of Taxonomy, v. 847, n. 1, p. 28–45, 17 Nov. 2022.