Gan, Zhibin, Dongsheng Zhang, Xinzheng Li, and Chunsheng Wang. 2021. “Gibbosaverruca Weijiai, a New Verrucid (Crustacea, Thoracica) Species from the Weijia Guyot Deep-Sea Seamount in the West Pacific”. European Journal of Taxonomy 739 (1):158-67. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.739.1273.