Huang, Ying, Dong-Ju Bian, Yan-Feng Tong, Zhi-Sheng Zhang, and Shu-Qiang Li. 2021. “Two New Species of the Genus Trilacuna (Araneae: Oonopidae) from Jinyun Mountain of Chongqing, China”. European Journal of Taxonomy 748 (1):1-14. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.748.1337.