Enghoff, Henrik. 2022. “A Mountain of Millipedes X: Species of Pyrgodesmidae and Cryptodesmidae in the Udzungwa Mountains, Tanzania (Diplopoda, Polydesmida)”. European Journal of Taxonomy 845 (1):66–100. https://doi.org/10.5852/ejt.2022.845.1955.