Huo, Ke-Ke, Le Zhao, Ximo Mengual, Gang Li, Xin Liu, Lian-Jun Zhao, and Zhen-Ning Chen. 2022. “Biema Huo & Zhao Gen. Nov., a New Flower Fly Genus (Diptera, Syrphidae) from China”. European Journal of Taxonomy 852 (1):98–116. https://doi.org/10.5852/ejt.2022.852.2015.