González-Alvarado, A. and Vaz-de-Mello, F. Z. (2021) “Taxonomic revision of the Deltohyboma Lane, 1946 gilli species group (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilum)”, European Journal of Taxonomy, 775(1), pp. 86-106. doi: 10.5852/ejt.2021.775.1551.